Zarząd

 

1. prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel  swiergiel@yahoo.com

2. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielecki 

3. prof. dr hab. Janina Wiszniewska 

4. dr hab. Tadeusz Kołodziej

5. dr hab. Maciej Stasiak 

6. dr inż. Janusz Sobieszczański 

7. dr Paweł Bromski 

8. dr Artur Górski - poseł na Sejm RP 

9. mgr inż. Agnieszka Stelmaszczyk-Kusz

10 mgr, inż. Ireneusz Kulesza