Polecam zakładki: Oświadczenia(), Interesujące() i wieściKlubowe!

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 kwietnia 2018 roku

zmarł prof. dr hab. Tadeusz Żarski.

Wieloletni, emerytowany nauczyciel akademicki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Prodziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach w latach 1990-1996.

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach w latach 1996-1999.

Kierownik Katedry Biologii Środowiska Zwierząt w latach 2004-2013.

Wybitny specjalista w dziedzinie higieny zwierząt i środowiska, ekotoksykologii w zakresie skażeń środowiska metalami ciężkimi,

autor licznych publikacji naukowych i podręczników z tego zakresu.

Zasłużony pedagog i wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Człowiek życzliwy i serdeczny dla współpracowników i studentów, powszechnie lubiany i ceniony.

Cześć Jego pamięci!

(źródło www.sggw.pl)


 

*

Szanowni Państwo,

kolejne spotkanie odbędzie się 21 maja, jak zwykle poniedziałek i miejsce jak zawsze.

Serdecznie zapraszam !

Z poważaniem,

Prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel
Przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie


Klik myszką na tekst u góry z lewej lub na baner z prawej ma znaczenie.
Admin.
zaktualizowano '.@date("m/j/y h:i",filemtime("tresc.php")));?>