Polecam zakładki: Oświadczenia(), Interesujące() i wieściKlubowe!

Apel

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie

w obronie prof. dr. hab. Jakuba Steliny, UG

i dr. hab. Justyna Piskorskiego, prof. UAM

List Otwarty do Magnificencji Rektorów

Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

i Uniwersytetu Gdańskiego

oraz Społeczności Akademickiej w Polsce

Warszawa, 2 listopada 2020

Jej Magnificencja Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

Rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jego Magnificencja Prof. dr hab. Krzysztof Bielawski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Wasze Magnificencje,

jesteśmy obecnie świadkami bezprecedensowego ataku na wybitnych nauczycieli akademickich, sędziów zasiadających w Trybunale Konstytucyjnym, profesorów: prof. dr. hab. Jakuba Stelinę z UG oraz dr. hab. Justyna Piskorskiego, prof. UAM. Niektórzy członkowie społeczności akademickich domagają się usunięcia tych prawników z uczelni. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tej nagonce. Każdy atak na pracowników nauki z uwagi na różnice poglądów uważamy za bardzo szkodliwy i zagrażający wolności akademickiej w Polsce.

W szczególności, Akademicki Klub Obywatelski sprzeciwia się nieuprawnionym żądaniom usunięcia profesorów Jakuba Steliny i Justyna Piskorskiego z uczelni z powodów, które nie mają nic wspólnego z jakimikolwiek naruszeniami rzetelności naukowej czy etyki zawodowej. Tylko tego rodzaju naruszenia mogą być podstawą zwolnienia z pracy. Wszelkie inne, zgodne z prawem działania mieszczą się w pełni w ramach swobód obywatelskich. 2 Ostatnio mają miejsce presje tzw. „opinii publicznej”, aby karać nauczycieli akademickich za ich odmienne poglądy. Przykładem może być niedawny atak na ks. prof. Alberta Wierzbickiego z KUL-u. Apelujemy, aby nie ulegać tego rodzaju presjom i nie wydawać pośpiesznych oświadczeń odcinających się od poglądów głoszonych przez kogoś, jak długo są one zgodne z systemem wartości wyznawanym przez daną osobę i nie zakłócają zasad współżycia społecznego. Tylko w ten sposób zagwarantujemy na naszych uczelniach wolność wypowiedzi oraz uniemożliwimy ataki, które – z uwagi na różnice poglądów – są w ostatnich latach coraz śmielej podejmowane wobec nauczycieli akademickich przez różnych skrajnych przedstawicieli politycznego spektrum.

KRASP w swoim stanowisku z dnia 30.10.2020 domaga się od Ministra dr. hab. Przemysława Czarnka poszanowania autonomii uczelni i sprawiedliwego podziału środków na projekty inwestycyjne i naukowe. A z drugiej strony oburzającym jest dla nas fakt, że na niektórych uczelniach nie szanuje się dziś praw jednostek do swobodnej pracy naukowej i wyrażania poglądów, i że pod płaszczem autonomii łamie się konstytucyjne prawa obywateli i Prawa Człowieka zapisane w Europejskiej Karcie Praw Człowieka.

My, niżej podpisani wyrażamy wsparcie dla prof. dr. hab. Jakuba Steliny z UG oraz dr. hab. Justyna Piskorskiego, prof. UAM. Stanowisko Akademickiego Komitetu Obywatelskiego, które zostało sprowokowane konkretną sytuacją owych profesorów, traktowane powinno być jednak bardziej ogólnie. Jest to także apel o ochronę podstawowych zasad demokracji, poszanowanie wolności i pluralizmu niezbędnych do swobodnej wymiany myśli na uczelniach oraz o obronę przestrzeni naukowej przed atakami na nauczycieli akademickich, mających inne poglądy.

Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. inż. Artur Świergiel – prezes AKO Warszawa

prof. dr hab. Janina Wiszniewska

prof. dr hab. n. med. Jolanta Kupryjańczyk

Prof. dr hab. n. med. Piotr Czauderna

prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski

prof. dr hab. Stanisław Karpiński

prof. dr hab. Jerzy Żyżyński

prof. dr hab. Lucjan Piela

dr hab. inż. Wojciech Fabianowski

dr hab. inż. Grażyna Julia Łypacewicz

dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska,

prof. UW dr hab. Barbara Siemiątkowska,

prof. PW dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz,

prof. UO 3 dr hab. inż. Dorota Bzowska,

prof. PW dr hab. inż. Krzysztof Weiss

dr hab. Janusz Czyż

dr hab., Andrzej Pfitzner,

prof. PW dr hab. Leszek Butowski,

prof. UŁ dr hab. Krzysztof Papis

dr inż. Jacek Bzowski,

dr inż. Janusz Sobieszczański

dr inż. Irena Gronowska

dr inż. Grażyna Ożarek

dr Anna Sędzińska


 

*


Klik myszką na tekst u góry z lewej lub na baner z prawej ma znaczenie.
Admin.
zaktualizowano '.@date("m/j/y h:i",filemtime("tresc.php")));?>