Polecam zakładki: Oświadczenia(), Interesujące() i wieściKlubowe!

Znalezione obrazy dla zapytania orzeł biały

 

Stanowisko

Akademickiego Klubu Obywatelskiego

im. Lecha Kaczyńskiego

w Warszawie

w sprawie promowania osiągnięć polskich naukowców

Warszawa, 25 maja 2018 r.

Obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości to czas refleksji nad wszelkimi dokonaniami Narodu i jego obywateli. Uważamy, że jest to także czas na przypomnienie wpływu edukacji i nauki na kształtowanie i umacnianie niepodległego bytu naszego społeczeństwa. Uważamy, ze osiągnięcia polskich uczonych powinny być upowszechniane w programach telewizyjnych, radiowych i w innych środkach przekazu. Apelujemy także do naszego środowiska pracowników uczelni i instytutów naukowych o samodzielne podejmowanie stosownych inicjatyw.

*

Szanowni Państwo,

Zapraszam na pierwsze powakacyjne spotkanie: 24 września (poniedziałek), godz.19.00, miejsce jak zawsze.

Z poważaniem,

Prof. dr hab. inż. Artur H. Świergiel
Przewodniczący Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Warszawie


Klik myszką na tekst u góry z lewej lub na baner z prawej ma znaczenie.
Admin.
zaktualizowano '.@date("m/j/y h:i",filemtime("tresc.php")));?>